Hotline: 0888 141 655
TIN TỨC

XE TẢI CHIẾN THẮNG MỚI(29)

GIÁ XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG, XE BEN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG

Giá

195 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

ĐẠI LÝ XE CHIÊN THẮNG, XE TẢI THÙNG CHIÊN THẮNG MỚI

Giá

195 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

ĐẠI LÝ XE BEN CHIÊN THẮNG, MUA BÁN XE BEN CHIẾN THẮNG MỚI

Giá

195 Triệu
Đã qua SD
Số thường
Hải Phòng

XE TẢI BEN 5,5 TẤN 2 CẦU CHIẾN THẮNG

Giá

413 Triệu
Mới
Số tự động
Hải Phòng

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 2 CẦU 3,48 TẤN

Giá

308 Triệu
Mới
Số thường
0
Hải Phòng

XE TẢI THÙNG 9 TẤN CHIẾN THẮNG

Giá

538 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

XE BEN CHIẾN THẮNG 6,2 TẤN 2 CẦU

Giá

421 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

XE TẢI CHIẾN THẮNG 7,2 TẤN

Giá

465 Triệu
Mới
Số thường
0
Hải Phòng

XE TẢI THÙNG 6,5 TẤN 1 CẦU THÙNG DÀI 6,2 MÉT

Giá

433 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

MUA BÁN XE TẢI THÙNG CHIẾN THẮNG 6,5 TẤN 2 CẦU

Giá

459 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

BÁN XE TẢI THÙNG KHUNG MUI 4,6 TẤN, 4 TẤN RƯỠI

Giá

321 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

XE BEN CHIẾN THẮNG 9 TẠ 0888.141.655

Giá

195 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

XE TẢI THÙNG CHIẾN THẮNG 3 TẤN, 3,2 TẤN 2017

Giá

298 triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng

MUA XE TẢI THÙNG CHIẾN THẮNG 2,65 TẤN, 2 TẤN RƯỠI

Giá

257 Triệu
Mới
Số thường
Hải Phòng